.

3 . 313 ݡ 326 . / ߡ 1.328 1.3268. 14:00 . 1.0% .
. . / 1.3282. 81.95 . / 82.32. . ǡ 1:00 ԡ . ˡ . 1.0% . ڡ . 70.5 . . .


. . 109.81 ɡ / 109.24. . / 20 0.8359. IfO 8:00 . . ɡ . ڡ . ǡ .


. . / ɡ 100 ɡ 1.0466. ڡ . IfO ޡ ޡ . ɡ .


ɡ 107.37 106.77. 1 . . ȡ . ڡ ɡ . ɡ .

/
. . .


/
. MACD/OsMA . . .


/
. -20. .


/
ɡ . ̡ .


/
. ߡ . .