.


/ 3


/ ӡ . 1.3000 25 . ʡ . . .
. 348 . / 79 . . / 1.3000 3 . . / . ߡ ɡ . 0.3% . ɡ .


ӡ ǡ . / 1.2974 3 . 60 . . ǡ . . .


. . / 3 79.00. / ɡ . 50 . . ǡ . ʡ . ɡ .


ɡ 100 . . ǡ . ء . . .

/
ɡ . . . .


/
ޡ . . .


/
. -10 90. .


/
ɡ ޡ . ѡ -20 .


. -90 . .