.AAA AA+ . ɡ .


. AAA AA+ . AAA AA+ . ɡ . ɡ ɡ . ǡ .
. . . . . . ɡ . .
. ڡ . ɡ . . 0.7%. . .
. . . . ڡ .

/
/ . / ʡ 1.45. 1.4540. 1.4700 . 1.4050 1.3940 2010 1.3840.

/
1,6220. 38% . 1.6475 1.6550. 1.6750. 1.6220 1.6085 1.6000 1.5780.

/
/ ɡ 80. 68% . . 76.25. 79.50 80.22. ӡ 2007 82.00.

/
/ . . ѡ . 0.7800 0.8080 0.8270.
1700 . ɡ 1800 .