.

. . ɡ .
.
. :
.

ء .

. ѡ ɺ . . ɡ ʡ ǡ . ɡ ǡ
.


.
. 1000. . . . ֡ .

. () ( ). . . ݡ . ӡ . ɡ . ѡ .

ɡ ɡ ɡ . ǡ 416. 450. () ( ) . 489. :


ʡ


.. С . ( ) ɡ . . ( ) . .
ɡ . . ɡ .

. . . .

ɡ . . . . ֡
. :

.
.
ɺ . ʡ ǡ . ϡ . ӡ
. .

ɡ ɡ . . .

. ɡ ӡ
. ɡ . .
.
. () 987. .

. . 768 . ɡ .


. ߡ . . ߡ
. ǡ .

. ǡ . ߡ . . . ʡ .
. :
.

. . ɡ 843 . . .

: 1096 .
ɡ . . : . .

֡ . ʡ ɡ . . 400.

ɡ ϡ . . ǡ ǡ .

Ǻ ɡ ɡ . . ǡ . . Ǻ ǡ . :

.
.
ǡ . . .

( ) ֡ . ɡ . . ǡ . Ǻ . .

͡ . ǡ 1066. . . :

.

ɡ ǡ . .

ǡ . . . ǡ . 962 . . ǡ ޡ . .
.
. . .

. ɡ ɡ ǡ .

ɡ . ( ) . ɡ . ϡ . ֡ . . ϡ ϡ ݡ .
.
ǡ . . . . 20% 16 .

ɡ :
() .
.
.

.
Ϻ . ɡ ɡ .

ǡ ǡ
. . ɡ . . ȡ
( )
( ). :

.

. . ʡ ϡ ɡ . . .


() ϡ ̡ . . .

. ǡ . ɡ . .

ɡ Ѻ . .

. . . . .

.
ǡ . . .

ɡ . ʡ ʡ . ߺ .

.
.

. .
.
. . . . .

. . . . ɡ ɡ ڡ .

. . ɡ .

ɡ . .
. :
.

ѡ ء . . . .

. . . ǡ ǡ . . . . ȡ ˡ .. . ߡ . .
. ʡ ɡ . . . . ޡ . .

ɡ . ڡ . . .

. . . ϡ . . 1200 1225.


. . ѡ .

ɡ . . ɡ . ɡ ɡ . ǡ . :
.
.
Ǻ . . . . . .

. ʺ . . .. .
ɡ . ɡ 1100 1300 .

. ɡ ʡ ͡ . ɡ ӡ .

ɡ ɺ . . .
. :
. ϡ ѡ .

ʡ .
. . .

ɡ 1300 1500. ɡ
. ɡ :
.
.
. ǡ ڡ ǡ ɺ ʡ ɡ . ȡ .

ǡ 1337 1453. . :

. . ɡ .


ǡ ǡ 1347 1350. . .
.
(1300 ) . . . ɡ
ڡ .

. .
.
ߡ . ɡ . . 1309 1377 . ʺ ɡ . ɡ . ɡ . :

.
.
.
. . ǡ . . . . ɡ ɡ . .

. . .

.