.

/

. . ɡ . .


. ӡ / . 1.4050 ɡ 1.4175. . ʡ NAHB . 11.9 21.7. . ɡ . . . ɡ ǡ .
ߡ 1,4160 . .
. . . ɡ . . . ɡ ȡ . ɡ .ɡ . ʡ ɡ . ӡ . / 80.70 80.90 . . . .


98 . 3 . . ͡ ӡ . ϡ . ./
. . ڡ . .

/
ɡ . . .

/
. . . .

/
0.8845. . . .
97.24 . .