.

ӡ . . .


. 1.4352 1.4230 . ӡ . . . / . . . ɡ ɡ . 13:30 ԡ .
ɡ . . . / ѡ . . . . ..
. . . . . . .110 .
() . " " . "" 2010 . . 110 . . . ./
/ 1.4230. . . .

/
. . . .

/
. . . . . .

/
. . . . .
1497 . . . .