.. ӡ . . . .USD

-
. / . 1.5924 1.6035 . / . 30 . . 13:30 ԡ ɡ 15:00 . . . ߡ . . ڡ . 422 ݡ .

EUR

-
. / 1.3500 . 1.3535 ӡ 100 . / 111.05 . 60 110.40 . . . . .

JPY

-
. / ӡ 30 . / . 130.87 131.23 . . . .

Crude Oil

-
ӡ . 93 ӡ 91.35 . 91.65 . . ʡ . ./ EUR/USD
. ʡ 20. .

/ GBP/USD
. .

/ USD/JPY
. . .

/ USD/CHF
. ɡ . ̡ .

/ GBP/CAD
. ʡ . ̡ .