24/9/10 forexyardforexyard .. ȡ . .

-
. / 1.0380 / 1.3340 / 1.5700. . ɡ ֡ . . .-
. / 60 1.335-0. / 1.8505 . ȡ . Ifo . . .-
. 1% 84.38 85 . ɡ . ޡ . ɡ ޡ . IfO .-
73.50 76.50 ѡ . ǡ . ѡ 2007 . 75.00 ɡ . . ѡ . ߡ ڡ ./
. . 1.3350 .

/
. ǡ . .

/
/ ڡ . . .

/
֡ . . .

/
. . ̡ . .