forexyardޡ . . . ǿUSD

-
. 150 70 . . . ޡ . 44.4 36.3 ѡ 35.3 . ߡ . . ߡ . . 500.000 478.000 . ߡ . . ڡ . .

EUR

-
. 0 120 . . ZEW - 6 - 16 . ѡ . ߡ . . . ڡ . . .

JPY

- 7
. / 100 ǡ 7 .. 100 . . ѡ 500.000 . ZEW - - . . . ɡ . ڡ . ɡ .

Crude Oil

- 73.45
. 75.70 73.85 . . 12.000 500.000 2009. ߡ 7.7 ӡ . ɡ . ڡ . ./ EUR/USD
1.2700 1.2730. . ȡ . .

/ GBP/USD
ɡ . . . .

/ USD/JPY
. . . .

/ USD/CHF
ʡ . ʡ . .Gold
1229 . . . .