:
ǡ ɡ ɡ ɡ ɡ ʡ ɺ ɡ ǡ ǡ ɡ .
ɡ ɡ ɡ .
ݡ ɡ ɡ .
ݡ .
ɡ ݡ .
:


á ( "").


1. ǡ ǡ .
2. ɡ ɡ 1 2 3 ( " ") . .
3. ɡ ɡ 4 ( " ") ɡ ǡ . ʡ .
4. 1994 1. ( " 1994") ɡ 30 1947) ɡ ɡ ( " 1947").


1. ݡ . .
2. ݡ . ݺ ʡ .
3. ( " ") 2 .
4. ( " ") 3 .
5. ɡ ȡ ѡ .


1. . ڡ . ɡ . ݡ ѡ ɡ .
2. . . . . 7.
3. ʡ . ʡ .
4. ɡ . ɡ .
5. ڡ ʡ ( " "). . ݡ 1. . ( " "). ( " "). ǡ . . . ɡ .
6. ڡ ʡ ɡ ɡ . .
7. ɡ ʡ ɡ ݡ ɡ . ɡ . ɡ ǡ . . .
8. ʡ . .


1. ɡ .
2. ɡ ɡ .


1. ( "") .
2. ɡ .
3. ɡ .
4. . ɡ ǡ . . ɡ ɡ .


1. . ɡ . .
2. ɡ :
. .
. .
ɡ 1947.
3. ɡ ɡ .
4. ɡ ʡ ɡ .


1. . ǡ .
2. ɡ ʡ .
3. ɡ ʡ .
4. ʡ ǡ ʡ ɡ ɡ 21 1947.
5. .


1. 1947[1]. ʡ . . ʡ [2] . [3].
2. ǡ . 1 . . .
3. ɡ ޡ ݡ ѡ .
. . ɡ . ɡ .
. ݡ 1. ݡ 1. 1. ǡ ѡ ڡ ʡ ɡ ɡ 90 . ɡ .
4. ѡ ѡ . ɡ ߺ . ѡ ɡ ɺ ɺ ء . ɡ [4].
5. ʡ ݡ ʡ .


1. ɡ 1. 5 ߡ 1. . ѡ . 2 5 6 6 3 4. . ɡ ͡ . 2 5 6 3 3 ͺ 4.
2. ɡ ɡ :
.
1994.
1. .
.
3. ɡ ݡ 1. 1. 2 6 ǡ ߡ ѡ . ѡ ɡ ɡ ( ɡ ) ɡ ǡ .
4. ɡ ݡ 1. 1. 2 6 6 .
5. 2 : ˡ ǡ . ѡ ޡ ɡ ( ɡ ) ɡ ǡ . : ӡ ǡ .
6. ɡ ɡ 2 2 71 .
7. ɡ 1. ɡ .
8. ɡ ݡ 2 3. ݡ 2 2 ʡ . ݡ 3 3 .
9. ѡ ء 4. ݡ 4.
10. .


1. ɡ 1947 ɡ ɡ ɡ ݡ 1994 .
2. ɡ ʡ : ɡ : .


1. ɡ ޡ ޡ . ޡ .
2. .
3. .


1. ɡ ݡ 1 2 2 ѡ ޡ .
2. 1 ɡ 1947 ǡ ɡ .
3. 1 ѡ ɡ ޡ ߡ .
4. ɡ ɡ .
5. ݡ ޡ .


1. 1947 1947 ɡ ء ɡ . ɡ . ɡ ǡ С 3 ɡ ݡ κ . ɡ .
2. ɡ С ʡ ݡ ɡ С .
3. С ɡ ݡ 1947. ɡ ݡ ǡ ɡ ɡ . ݡ ǡ .
4. ݡ С . 1947. С .


1. . ɡ ݡ . Ρ .
2. .


1. ߡ ɡ ݡ ɡ 1947 1947 1947.
2. 1947 ɡ . 1947 1947 ɡ 2 .
3. ֡ ݡ .
4. .
5. . ݡ . .
6. 102 .
ԡ ɡ : ɡ .
:
"" "" " ɡ ݡ .
ɡ ɡ ݡ " " ". .


[1] ( ) .
[2] .
[3] 4 2 .
[4] .