agrarian reform ǡ . .

land distribution reform .

. ɡ ޡ ǡ ʡ ǡ ɡ .

ɡ ֡ ().ɡ ɡ . ǡ ڡ .

ߡ . .

.

. . Solon Peisistratus . ɻ . 561. . ɡ .

133- 121. () Tiberius . . Gaius .

. : ǿ ɡ . . : .. ɻ.

(1789) ɡ .

ߡ 1786-1813 60% . 1848 . 1861 ɡ : ߻. ɡ . ɡ 1915 30 ( ) .

: . : 1945 1946 1949 1950 1952 1955 1958 1958 1959 ʡ 1961 1962 1965 1968 1974 1977.

ǡ . ߡ WCARRD 1979 143 ɡ .. ɡ :

:

.

.

( ) .

.

ͻ (1949 1953) (1955).

:

.

.

.

. ڡ .

.

:

.

.

... .ѡ . .

( ) ݡ .

( ) ɡ ǡ ϡ ߡ .

3 500 . . () 45 35 . .

ɡ . ɡ ( ) . (ɡ ) () () (). ɡ (20-40 ) .

. . () . .

: ڡ ڡ ɡ ɡ ɡ 10 5 8-15 . () 5 8 15 .

. ɡ ɡ .

. (10-20). ϡ .

: .

ɡ absentee landlords . 48% 1943 .

1946 . 3 . ڻ 25% . . : 80% ɡ .

ɡ 1950 . Sila 300 . Stralcio . 90% ǡ .

(750.000 ) ɡ ǡ 5 .

: ɡ . ɡ . . . .

ߡ . ǡ 1964 . ߡ .

1965 (3-5 ) . 1969 (15.000) .

ɡ ǡ ǡ ա . . ʡ ǡ .

: ɡ ݡ ( ) . ǡ () .

() 1917 ֻ . ( ) . . . 1921 ɡ . ɡ 1929 collectivization ڡ 25 240.000 ( Kolkhoz) 112 86.5% ߡ 4000 ( Sovkhoz) 1938 9% . .

() ǡ . ʡ ɡ . .

ɡ ֡ .

̡ 1949-1952 . 46.7 . 1952 110 110 ѡ .

ǡ 1953-1957 ( ) ( ) .

peoples communes 1958. 140.000 24.000 ( 74.000 ) .

(ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ) ء ̡ ̡ ݡ ǡ . ɡ ɡ .. .. 23 .

1952 (1958 1963 1980) (1958 1970) (1962 ) (1968 1970) (1970).

ѡ ʡ ɡ ǡ ɡ ǡ .

. :

( ).

( ) .

.

.

.

( ڡ ) .

ʡ .

: 1952 ɡ 5.8 ( =42002) (0.25 1952) ʡ . ɡ 2.6 ( 5 ) 94% 35% . 6% ߡ 65%. 0.5% 34.2% . ɻ.

ѡ ǡ 178 1952 200 . 1961 127 100 50 1969 50 100 . .

980.000 ( 178) 85% ǡ 347.000 1.7 2-5 . .

. 57% . 900.000 . ʡ .

: 30 29 1958 6% 65% ɡ 2% 68% . ( = 25002).

30 1000 . 30-60 . 2400 11.26 48.7% .

.

1970 117 40- 2000 . 4-200 10% . .

: 4 ѡ 3 .

ڡ . .

1963 ѻ . .

: ʡ ʡ .

: .

1968 1970. 20 40 ϡ . 126000 31000 .

1972 . 41 15% 6 ɡ 43 19 75- 80% . ɡ . ǻ ѡ ѡ ɡ .

. ( ) ɡ . ڡ . ѡ ѡ .

: . ڡ .

( 100 ) 49% 1953 22 . 1959 3240 0.6% 2.375.000 2.143.000 35% .

ɡ . 70% ߻. .

͡ . 1958 161 27/9/ 1958 .

80 300 . 10 30 40 120 .

8 30 . . .

161 . 1961.

ߡ ɡ .

ǡ . ǡ ޡ . .

ɡ ֡ 1961 .

23/6/1963 88 161 :

13 . 15 55 80 200 ѡ 300 .

8% .

.

. 1.225.000 ɡ ɡ 1969 780.000 52.500 300.000 15 . .

. 31 1980 15-140 .

. ɡ 0.6% 35% 15% . . .

( 1985) 64.2% 34.3% 1.4% ɡ .( ) ѿ ߿ 忡 ɿ.

ѡ ˡ . . . ڻ . .

ߡ ɡ ɡ :

: . . .

( ) . .

. ɡ .

.

: ɡ . . .

ݡ .

: С ɡ ( ) .

.

( ) : ߡ ǿ ɡ ǿ

: ǡ ɡ .


(1967).

: (1979).

-A.T.POSADAF, 15 Years of Frustrated Agrarian Reform (Land Tenure Center, Wisconsin 1977).

-United Nation, Progress in Land Reforms, 6th Report (New York 1976).